beshankovichy.by

Информационный портал

Социальные сети:

Новости Бешенковичей Культура

25.01.2015 00:03

2309 просмотров

0 комментариев

Сегодня — 77 лет Владимиру Высоцкому

Владимир Семенович Высоцкий (25 января 1938, Москва, СССР — 25 июля 1980) — русский музыкант советского периода, актер, поэт, автор сотен песен на собственные стихи.

Высоцкий написал около 700 песен и стихов, объездил с концертами всю страну и мир.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который проводился в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке «кумиров XX века» после Юрия Гагарина. Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» в середине июля 2011 года, продемонстрировала, что, несмотря на снижение интереса к творчеству Высоцкого, абсолютное большинство его знает, а около 70% ответили, что относятся к нему положительно и считают его творчество важным явлением российской культуры XX века.

На сайте wysotsky.com существуют стихи Высоцкого в переводе на сотни языков народов мира. Приятно, что среди этих переводов есть и переводы на белорусский язык.

Более десятка стихотворений Высоцкого на белорусский язык перевел наш земляк Георгий Станкевич. Предлагаем вашему вниманию песню Владимира Высоцкого "Белое безмолвие" в его переводе и переводе Народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина.

Белое безмолвие 

Все года и века и эпохи подряд

Всё стремится к теплу от морозов и вьюг.

Почему ж эти птицы на север летят,

Если птицам положено только на юг?

 

Слава им не нужна и величие.

Вот под крыльями кончится лёд,

И найдут они счастие птичее,

Как награду за дерзкий полёт.

 

Что же нам не жилось, что же нам не спалось?

Что нас выгнало в путь по высокой волне?

Нам сиянья пока наблюдать не пришлось.

Это редко бывает - сиянья в цене!

 

Тишина. Только чайки - как молнии.

Пустотой мы их кормим из рук.

Но наградою нам за безмолвие

Обязательно будет звук.

 

Как давно снятся нам только белые сны,

Все иные оттенки - снега́ замели.

Мы ослепли давно от такой белизны,

Но прозреем от черной полоски земли.

 

Наше горло отпустит молчание,

Наша слабость растает, как тень.

И наградой за ночи отчаянья

Будет вечный полярный день.

 

Север, воля, надежда, - страна без границ,

Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья.

Воронье нам не выклюет глаз из глазниц,

Потому что не водится здесь воронья.

 

Кто не верил в дурные пророчества,

В снег не лег ни на миг отдохнуть -

Тем наградою за одиночество

Должен встретиться кто-нибудь.

 

© Владимир Высоцкий. Текст, 1972

 

Белая маўклівасьць

Ўсе гады і вякі, і эпохі быцьця

Да цяпла ўсё імкнецца ад злых завірух.

Дык чаму ж тыя птушкі на поўнач ляцяць,

За палярны далёка сягаючы круг?

 

Их пакліча світанак шыпшынавы,

А калі пад крылом зьнікне лёд,

Ім кароткае шчасьце птушынае -

Падарункам за сьмелы палёт.

 

Ну, а нас хто зманіў чысьцінёю зімы,

Што памчаліся птушкам наіўным усьлед?

Зьзяньня поўначы так і ня ўбачылі мы,

Сьпіць у вечных ільдах яго велічны сьлед.

 

Цішыня. Стрэлы чаек імклівыя.

Кормім іх мы пустэчаю з рук,

Ды адплатай за мілі маўклівыя

Будзе абавязкова гук.

 

Столькі дзён сьняцца нам толькі белыя сны -

А другія адценьні занесьлі сьнягі.

І асьлепнулі мы ад такой чысьціні,

Вернем зрок, калі ўбачым свае берагі.

 

І ад глотак адхлыне маўчаньне нам

Зьнікне слабасьць, растане, як цень.

І адзьдзякай за ночы адчайныя

Стане вечны палярны дзень.

 

Поўнач - межаў няма, і куды ні зірні

Сьнег бяз бруду, аж вочы баляць, хоць крычы.

Крумкачам іх не выдзеўбаць з нашых вачніц,

Бо на гэтай зямлі не жывуць крумкачы.

 

Хто ня верыў наіўным прароцтвам і

Спачываць у сьнягі не залёг,

Ўзнагародаю за адзіноцтва ім

Блісьне бераг, як сьцяг перамог!

 

© Георгій Станкевіч. Пераклад, 2009

 

Белая бязмоўнасць

Праз векі, праз пяскі, праз снягоў каламуць -

ўсё імкнецца цяплом наталіцца паспець.

Ды к чаму ж тыя птушкі на поўнач лятуць,

калі трэба ім толькі на поўдзень ляцець?

 

І не трэба ім веліч фальшывая,

вось пад крыламі скончыцца лёд.

І спаткае іх шчасце птушынае -

ўзнагародай за дзёрзкі палёт.

 

Ды к чаму ж не жылося, не спалася нам?

Што на хвалі высокай нас выгнала ў шлях?

Ззянне пасвіць не доліла нашым вачам,

гэта рэдка здараецца нават у снах.

 

Цішыня. Толькі чайкі - маланкамі,

мы іх кормім пустэчаю з рук.

За бязмоўнасць аддзякай з галактыкі

будзе нам не разгублены гук.

 

Так даўно сняцца нам толькі белыя сны,

ўсе адценні - студзёна снягі замялі.

Мы аслеплі даўно ад такой белізны,

ды звычнеем ад чорнай палоскі зямлі.

 

Наша горла маўкліва мароз пячэ,

наша слабасць растане, як цень.

І аддзякай за ночы роспачы

будзе вечны палярны дзень.

 

Поўнач, воля, надзея, - ўвесь край без граніц.

Снег без бруду, нібыта жыццё без маны.

Груганы нам не выдзяўбуць вочы з вачніц -

а таму што не водзяцца тут груганы.

 

Хто не верыў прароцтву дрымотнаму,

ў снег не лёг адпачыць пры святле, -

Тым аддзякай за шчырасць самотную -

лёс аднойчы сустрэчу пашле.

 

© Рыгор Барадулін. Пераклад, 2009

www.wysotsky.com/1059.htm

 

Последние новости