beshankovichy.by

Информационный портал

Социальные сети:

Новости Бешенковичей Общество

26.06.2020 13:55

434 просмотра

0 комментариев

Сёння ў Бешанковічах у цэнтральным парку а 19-й

Сёння, 26-га чэрвеня, жыхароў і гасцей Бешанковіч сваёй творчасцю парадуе адзін з вядучых ма­стацкіх калектываў нашай краіны — Нацыя­нальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г. І. Цітовіча.

Артысты выступяць з кан­цэртнай праграмай «Зыч­­­ныя галасы Бе­ла­русі», пры­све­чанай 75-год­дзю Вя­лікай Перамогі і нады­ходзя­чаму Дню Незалеж­насці Рэспуб­лікі Беларусь. Пра­грама хору будзе насы­ча­на роз­ны­мі песеннымі, інст­румен­таль­нымі і тан­цаваль­нымі нума­рамі.

Ме­рапры­ем­ства прой­дзе ў цэнтральным парку. Па­чатак запланаваны на 19 гадзін.

http://www.gztzara.by/2020/06/v-beshenkovichi-s-koncertom-priehal-nacionalnyj-akademicheskij-narodnyj-hor/

Последние новости